Produkt priser

Prisene for våre produkter er listet opp nedenfor.

Relatude CMS

Finn versjonen som passer deres behov. Har du spesielle behov som ikke passer inn med noen av pakkene nedenfor? Vi kan helt sikkert hjelpe deg å finne en lisensmodell som fungerer. Ta kontakt.

Features Gratis

Gratis

Lite

990 NOK / mnd

most
popular
SMB

2490 NOK / mnd

Pro

4990 NOK / mnd

Enterprise

Kontakt oss

Support: Forum & Chat
Support: Telefon & E-post X X
Epostmarkedsføringsmodul X X
Headless API
Støtte for revisjoner X X
Støtte for flere språk X X
Innholdssynkronisering X X X
Relatude link & logo (footer) X X X X
Antall installasjoner (produksjon) 1 1 1 1 Unlimited
Antall nettsteder i installasjonen 1 1 1 2 Unlimited
Antall url'er 50 200 3,000 50,000 Unlimited
Antall noder 1,000 1,000 10,000 Unlimited Unlimited

Relatude E-commerce

Alle E-commerce versjonene inkluderer all CMS funksjonalitet fra samme nivå.

Features Gratis

Gratis

Lite

1290 NOK / mnd

most
popular
SMB

2990 NOK / mnd

Pro

5990 NOK / mnd

Enterprise

Kontakt oss

Support: Forum & Chat
Support: Telefon & E-post X X
Epostmarkedsføringsmodul X X
Headless API
Støtte for revisjoner X X
Støtte for flere språk X X
Innholdssynkronisering X X X
Relatude link & logo (footer) X X X X
Antall installasjoner (produksjon) 1 1 1 1 Unlimited
Antall nettsteder i installasjonen 1 1 1 2 Unlimited
Antall url'er 50 200 3,000 50,000 Unlimited
Antall noder 1,000 1,000 10,000 Unlimited Unlimited